معرفي معرفي

کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1372 راه اندازی شده و این کتابخانه در منطقه خاور میانه منحصر به فرد بوده و تنها کتابخانه ای است که به صورت اختصاصی بر روی موضوعات توانبخشی و بهزیستی فعالیت مینماید