کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Cambridge university press
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Intellectuals- Political activity
Brain- physiology
Disabled Persons- rehabilitation in infancy
Brain Injuries- infant, newborn
Urban Health
English language- Textbooks for foreign speakers.
Aged
Thought and thinking
Women- Goverment policy
Speech- Physiological Aspects
Language and languages- Philosophy
English language- Textbooks for foreign speakers
International economic relations
Social histology- 20th century
Pay equity- Law and legislation- United States
Sociology- Methodology
Neuronal Plasticity
Religion and sociology
Puberty
 
پدیدآور:
Goldfarb, Jeffrey C.
Sainsburg, Diane
Pulvermeuller, Friedemann.
Hanna, Patricia.
Dillon, Michele, 1960-
Lieberman, Philip
Hobson, John M.
Loehle, Craig
Nelson, Robert L., 1952 -
Richards, Jack C
Goldthorpe, John Ernest
 
ناشر:
Cambridge university press
Cambridge University Press
Mac Keith Press: Distributed by Cambridge University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Speech physiology, speech perception, and acoustic phonetics
Lieberman, Philip ؛  Cambridge Cambridge university press   ، c1998
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Social mechanisms: an analytical approach to social theory
Cambridge Cambridge University Press   ، 1998
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Legalizing gender inequality: courts, markets, and unequal pay for women in America
Nelson, Robert L., 1952 - ؛  Cambridge Cambridge University Press   ، c1999
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Thinking strategically: power tools for personal and professional advancement
Loehle, Craig ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1996
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Injury in the aging
Cambridge Cambridge University Press   ، c1998
شماره راهنما: ‭WO‬,‭700‬,‭.I35‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Civility and subversion: the intellectual in democration society
Goldfarb, Jeffrey C. ؛  Cambridge. UK; New York Cambridge University Press   ، c1998
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
wealth of states: a comparative sociology of international economic and political change
Hobson, John M. ؛  Cambridge Cambridge University Press   ، 1997
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
sociology of Post- colonial societies: economic disparity, cultural diversity and development
Goldthorpe, John Ernest ؛  Cambridge Cambridge University Press   ، c1996
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Disabled children and developing countries
London Mac Keith Press: Distributed by Cambridge University Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭WS‬,‭368‬,‭.D612‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Gender, equality, and welfare states
Sainsburg, Diane ؛  Cambridge Cambridge University Press   ، c1996
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Urbanism, health, and human biology in industrialised countries
Cambridge. UK; New York Cambridge University Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭WA‬,‭380‬,‭.U73‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
handbook of the sociology of religion
Dillon, Michele, 1960- ؛  Cambridge, U.K. ;New York Cambridge University Press   ، 2003
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
New interchange
Richards, Jack C ؛  Cambridge, U.K. ;New York, NY, USA Cambridge University Press   ، 1998
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
New interchange
Richards, Jack C ؛  Cambridge; New York Cambridge University Press   ، 1997
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
New interchange
Richards, Jack C ؛  Cambridge, UK ;New York Cambridge University Press   ، 2000
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Fetal and neonatal brain injury
Cambridge ;New York, NY Cambridge University Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭WS‬,‭340‬,‭.F419‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Gender differences at puberty
Cambridge Cambridge University Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭WS‬,‭450‬,‭.G325‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
neuroscience of language
Pulvermeuller, Friedemann. ؛  Cambridge; New York, NY Cambridge University Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭WL‬,‭30‬,‭P983n‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Plasticity in the human nervous system
Cambridge ;New York Cambridge University Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭WL‬,‭102‬,‭P7155‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Word and world
Hanna, Patricia. ؛  Cambridge; New York Cambridge University Press   ، 2004
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9