کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : McGraw-Hill, Health Professions Division
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Surgery- handbooks
Psychiatry- examination questions
Physiology, Pathological
Public Health
Diagnosis
General Surgery
Pain
Internal Medicine- examination questions
Neurology
Cardiovascular Diseases- handbooks
 
پدیدآور:
DeGowin, Richard L
Adams, Raymond D
Harrison, Tinsley Randolph, 1900-
 
ناشر:
McGraw Hill, Health Professions Division, PreTest Series
McGraw-Hill, Inc., Health Professions Division, PreTest Series
McGraw-Hill, Health Professions Division
McGraw-Hill, Health Professions Division, PreTest Series
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
DeGowin
DeGowin, Richard L ؛  New York McGraw-Hill, Health Professions Division   ، c1994
شماره راهنما: ‭WB‬,‭200‬,‭.D3193g‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Harrison's principles of internal medicine--PreTest self-assessment and review
Harrison, Tinsley Randolph, 1900- ؛  New York McGraw-Hill, Inc., Health Professions Division, PreTest Series   ، c1991
شماره راهنما: ‭WB‬,‭18‬,‭.H322h‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Principles of surgery
New York McGraw-Hill, Health Professions Division   ، c1991
شماره راهنما: ‭WO‬,‭39‬,‭.P957‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Heart companion handbook
New York McGraw-Hill, Health Professions Division   ، c1990
شماره راهنما: ‭WG‬,‭39‬,‭.H236‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Psychiatry
New York McGraw-Hill, Health Professions Division, PreTest Series   ، c1977
شماره راهنما: ‭WM‬,‭18‬,‭.P978‬,‭1977‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Preventive medicine and public health
New York McGraw Hill, Health Professions Division, PreTest Series   ، c2001
شماره راهنما: ‭WA‬,‭18.2‬,‭P944‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Pain medicine and management
New York McGraw-Hill, Health Professions Division   ، 2005
شماره راهنما: ‭WL‬,‭39‬,‭P1444‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Pathophysiology
New York McGraw-Hill, Health Professions Division   ، 2002
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭18.2‬,‭P2977‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Principles of neurology
Adams, Raymond D ؛  New York McGraw-Hill, Health Professions Division   ، c1998
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Principles of surgery
New York McGraw-Hill, Health Professions Division   ، c1998
شماره راهنما: ‭WO‬,‭39‬,‭P957‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک