کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Voice disorders- diagnosis
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Voice Disorders- therapy- handbooks
Voice Disorders- therapy
Voice Disorders, diagnosis
Laryngeal Disease- diagnosis
Voice disorders- diagnosis
Voice Disorders- diagnosis
Voice Disorders_ physiopathology
Voice Disorders- physiopathogy
 
پدیدآور:
Sataloff, Robert Thayer
Sataloff, Robert Thayer.
Colton, Raymond H.
Boone, Daniel R.
Andrews, Moya L.
 
ناشر:
Plural Pub.
Pearson/Allyn and amp
Lippincott Williams & Wilkins
Williams
Williams & wilkins
Singular pub. Group
Plural
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Understanding voice problems: a physiological perspective for
Colton, Raymond H. ؛  Baltimor Williams   ،
شماره راهنما: ‭WV‬,‭500‬,‭.C725u‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Manual of voice treatment: pediatrics through geriatrics
Andrews, Moya L. ؛  San Diego Singular pub. Group   ، c1995
شماره راهنما: ‭WV‬,‭39‬,‭.A568m‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Understanding voice problems
Colton, Raymond H. ؛  Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins   ، 2006
شماره راهنما: ‭WV‬,‭500‬,‭C725u‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Clinical assessment of voice
Sataloff, Robert Thayer. ؛  San Diego Plural   ، 2005
شماره راهنما: ‭WV‬,‭500‬,‭S2525pa‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Treatment of voice disorders
Sataloff, Robert Thayer ؛  San Diego Plural   ، 2005
شماره راهنما: ‭WV‬,‭500‬,‭S253t‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
voice and voice therapy
Boone, Daniel R. ؛  Boston Pearson/Allyn and amp   ، 2005
شماره راهنما: ‭WV‬,‭500‬,‭B724v‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده لاتین
 
 
Understanding voice problems: A physiological perspective for diagnosis and treatment
Philadelphia Williams & wilkins   ، 2006
شماره راهنما: WV ,5 ,CDR, 2006
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
singer's voice
San Diego Plural Pub.   ، c2008
شماره راهنما: ‭WV‬,‭500‬,‭S617‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک