کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Nursing, Supervisory
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Nursing, Supervisory
Nursing services- Administration
Nurse Administrators
Nursing, Supervisory- nurses` instruction
Nursing Homes
Leadership
Nursing- Supervisory
 
پدیدآور:
Marquis, Bessie L
Jones, Rebecca A. Patronis
Marrelli, T. M.
Marquis, Bessie L.
Douglass, Laura Mae
Swansburg, Russell C.
Tabish, Syed Amin
Tappen, Ruth M.
Marriner-Tomey, Ann,1943-
Marriner- Tomey, Ann, 1943
Marriner- Tomey, Ann, 1943-
Malloch, Kathy.
 
ناشر:
Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins
.Mosby
F.A. Davis Co.
Jones and Bartlett
.Jones and Bartlett Publishers
Mosby
F. A. Davice Company
Wolters Kluwer Health
Jaypee
Wolters Kluwer
Jones and Bartlett Publishers
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Nursing leadership and managment: concepts and practice
Tappen, Ruth M. ؛  Philadelphia F. A. Davice Company   ، c 2001
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Gide to nursing management and leadership
Marriner- Tomey, Ann, 1943- ؛  St.Louis Mosby   ، c1996
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭.M359g‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
effective nurse
Douglass, Laura Mae ؛  St. Louis Mosby   ، c1996
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭.D737e‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Guide to nursing management and leadership
Marriner- Tomey, Ann, 1943 ؛  St. Louis Mosby   ، c2000
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭.M359g‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to management and leadership for nurse managers
Swansburg, Russell C. ؛  Sudburg Jones and Bartlett Publishers   ، c2002
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭.S972i‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
nurse manager's survival guide
Marrelli, T. M. ؛  St. Louis, MO Mosby   ، c2004
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭M358n‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Management and leadership for nurse administrators
Sudbury .Jones and Bartlett Publishers   ، 2006
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭M2655‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Guide to nursing management and leadership
Marriner-Tomey, Ann,1943- ؛  St. Louis, Mo .Mosby   ، 2004
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭M359g‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
quantum leader
Malloch, Kathy. ؛  Sudbury, Mass Jones and Bartlett   ، 2005
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭M255q‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Hospitals and nursing homes
Tabish, Syed Amin ؛  New Delhi Jaypee   ، 2003
شماره راهنما: ‭WX‬,‭150‬,‭T113h‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Leadership roles and management functions in nursing
Marquis, Bessie L. ؛  Philadelphia Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins   ، 2012
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭M357L‬,‭2012‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Leadership and management tools for the new nurse
Marquis, Bessie L ؛  Philadelphia Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins   ، c2012
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭M357L‬,‭2012‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Nursing leadership and management
Jones, Rebecca A. Patronis ؛  Philadelphia F.A. Davis Co.   ، c2007
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭J78n‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Leadership roles and management functions in nursing
Marquis, Bessie L. ؛  Philadelphia Wolters Kluwer   ، 2015
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭M357l‬,‭2015‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
doctor of nursing practice and the nurse executive role
Phiadelphia Wolters Kluwer Health   ، 2015
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭D636‬,‭2015‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک