کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Oxford university press
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
DNA- Structure
Picture dictionaries, English
Eye Diseases- in infancy
Epidemiologic Methods
Brain Diseases- complications- congresses
Nervous System Diseases
Learning Disabilities- United States
Cognitive therapy
Social policy
Synapses- physiology
Cerebrovascular Disorders
Children- Developing countries- Periodicals
Proverbs, English
Accidents- handbooks
Dictionaries, Medical
English language- Dictionaries
Brain Injuries
RNA- Research- Laboratory manuals
Occupational Medicine
 
پدیدآور:
Lilienfeld, David E
Gronwall, D. M. A
Grant, James P.
Bannister, Roger
Ebrahim, Shah
Kuno, Motoy
Shapiro, Joan M.
Dhillon, Baljean
Neidle, Stephen
 
ناشر:
Oxford university press
Clarendon Press ; New York : Oxford University Press
IRL Press at Oxford University Press
Oxford university press; UNICEF
Oxford University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Concise Oxford dictionary of proverbs
Oxford ; New York Oxford University Press   ، 1985, c1982
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Concise Oxford dictionary of current English
Oxford Clarendon Press ; New York : Oxford University Press   ، 1982
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Head injury
Gronwall, D. M. A ؛  Oxford [England] ; New York Oxford University Press   ، 1990
شماره راهنما: ‭WL‬,‭354‬,‭.G876h‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Oxford photo dictionary
Oxford Oxford University Press   ، c1991
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
DNA structure and recognition
Neidle, Stephen ؛  Oxford, Eng. ; New York IRL Press at Oxford University Press   ، c1994
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Accidents and emergencies
Oxford ; New York Oxford University Press   ، 1991
شماره راهنما: ‭WB‬,‭39‬,‭.A171‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Brain and Bannister's clinical neurology
Bannister, Roger ؛  Oxford ; New York Oxford University Press   ، 1992
شماره راهنما: ‭WL‬,‭100‬,‭.B219b‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Facing learning disabilities in the adult year
Shapiro, Joan M. ؛  New York Oxford University Press   ، 1999
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Fitness for work: The medical aspects
Oxford Oxford University Press   ، c 2000
شماره راهنما: ‭WA‬,‭400‬,‭.F546‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
child's eye
Dhillon, Baljean ؛  Oxford ; New York Oxford University Press   ، 1994
شماره راهنما: ‭WW‬,‭600‬,‭.D534c‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
RNA processing
Oxford ; New York IRL Press at Oxford University Press   ، c1993
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of epidemiology
Lilienfeld, David E ؛  New York Oxford University Press   ، 1994
شماره راهنما: ‭WA‬,‭950‬,‭.L728f‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Neuropsychological disorders associated with subcortical lesions
Oxford ; New York Oxford University Press   ، 1992
شماره راهنما: ‭WM‬,‭220‬,‭.N494‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
synapse
Kuno, Motoy ؛  Oxford ; New York Oxford University Press   ، c1995
شماره راهنما: ‭WL‬,‭102.8‬,‭.K96s‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
science and practice of cognitive behaviour therapy
New York Oxford University Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭WM‬,‭425,.5‬,‭.C676s‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
state of the world's children 1994
Grant, James P. ؛  Oxford Oxford university press; UNICEF   ، [1994]
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Oxford dictionary of currentidiom- English
London Oxford university press   ، 1984
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Stroke: epidemilogy, evidence and clinical practice
Ebrahim, Shah ؛  Oxford Oxford University Press   ، c 1999
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭.E16s‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Concise medical dictionary
Oxford Oxford university press   ، 1990
شماره راهنما: ‭W‬,‭13‬,‭.C744‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Social policy
Oxford Oxford University Press   ، c 1999
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9