اخبار اخبار

«بازگشت

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

 

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور با ارائه کامل اطلاعات مجلات علمی پژوهشی مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،در آدرس:

 

http://journals.research.ac.ir

 

می باشد. در حال حاضر اطلاعات بیش از 400 عنوان مجله علمی پژوهشی کشوروزارت بهداشت، شامل: عنوان، شاپا، موضوع، آدرس وب، آدرس ایمیل، آدرس پستی، نام سر دبیر و مدیر مسئول مجله، تاریخ اعتبار و بانک های اطلاعاتی نمایه کننده مجله در این بانک موجود و قابل بازیابی لحظه ای است.علاوه بر آن، اطلاعات نحوه انتشار به هنگام و یا تعداد شماره های تاخیر دارهر مجله نیز در سامانه مذکور، به صورت خودکار، روزانه رصد ، ثبت و ارائه می شود. 

 

نظر
لینک مطلب :