اخبار اخبار

«بازگشت

بخشودگی جریمه دیرکرد کتاب

به مناسبت آغاز هفته کتاب

کتابخانه مرکزی دانشگاه جریمه دیرکرد کتاب های به امانت رفته را به شرط تحویل در بازه زمانی 96/08/20 الی 96/09/01 مورد بخشودگی قرار می دهد.

نظر
لینک مطلب :