اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی آزمایشی به JAMA


به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی به ناشر JAMA به مدت سه ماه برای دانشگاه برقرار شده است .

مجموعه ی ژورنال های JAMA شامل 70 عنوان مختلف در زمینه های تخصصی علم پزشکی است.

 

از آدرس :  https://jamanetwork.com

نظر
لینک مطلب :