اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی به بانک اطلاعاتی Ulrich

سترسی به بانک اطلاعاتی Ulrich از طریق آدرس زير امکان پذیر است :

 

 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com

 


بانک اطلاعاتی Ulrich دربرگيرنده اطلاعات بيش از 300،000 عنوان مجله و روزنامه است

پایگاه اولریخ Ulrich یک وب سایت اطلاعاتی برای ارائه ی اطلاعات کامل و کافی نسبت به مجلات علمی، پژوهشی، تجاری،و…. می باشد. این پایگاه که متعلق به شرکت پروکوئست می باشد، اطلاعات بیش از ۳۰۰ هزار عنوان نشریه ادواری مانند مجله، روزنامه، خبرنامه و غیره را تحت پوشش قرار می دهد. پایگاهی بسیار کامل و جامع برای اینکه پژوهشگران اطلاعات مربوط به یک ژورنال را در آن بیابند. اطلاعات مندرج در این راهنما شامل مشخصات کتابشناسی نشریات، وضعیت نـشر و نشانی، قیمت، موضوع و اطلاعات اسـاسی دیگری است که برای اسـتفاده کننده ضروری می باشد.

کارکردهای این پایگاه :
۱. دریافت لیست مجلات موضوعی در حوزه های خاص با فیلترهای فعال بودن یا تعطیل شده، نوع منبع، زبان مجله، محل نشر، ویژگی های خاص، چاپی، آنلاین، تعداد در سال، رایگان،هزینه ای و…
۲. اطلاعات کتابشناختی و خاص هر نشریه
۳. لیست مجلات یک ناشر خاص بر اساس جستجو
۴. پایگاه های ایندکس کننده یک مجله
۵.پایگاه های دارای فول تکست مجلات
۶.تاریخچه ی نشریه
۷. سال های موجودی آنلاین و دیجیتال یک مجله

نظر
لینک مطلب :