اخبار اخبار

«بازگشت

رونمایی از 12 سامانه علمی وزارت بهداشت

رونمایی از 12 سامانه علمی وزارت بهداشت با سرنام کلی نوپا (نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران)

 •  ✅سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور http://isid.research.ac.ir
 •  ✅سامانه نشریات (مجلات) علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور  http://journals.research.ac.ir
 •  ✅سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور http://books.research.ac.ir
 •  ✅سامانه پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور  http://thesis.research.ac.ir
 •  ✅سامانه اعلام مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت http://blacklist.research.ac.ir
 •  ✅سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش‌های سلامت کشور  http://news.research.ac.ir
 •  ✅سامانه منبع یاب (جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی)  http://rsf.research.ac.ir
 •  ✅سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور  http://usid.research.ac.ir
 •  ✅سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی کشور  http://ppc.research.ac.ir
 •  ✅سامانه و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی http://idml.research.ac.ir
 •  ✅سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور http://www.inlm.ir 
 •  ✅سامانه و بانک اطلاعات طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در حال تکمیل

نظر
لینک مطلب :