اخبار اخبار

«بازگشت

سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

به اطلاع می رساند سامانه علم سنجی دانشگاه های  علوم پزشکی کشور در آدرس:

سامانه علم سنجی دانشگاه های  علوم پزشکی کشور http://usid.research.ac.ir

طراحی و پیاده سازی شده  است .این سامانه در بر گیرنده تمامی اطلاعات علم سنجی دانشگاهها شامل تعداد مقالات ، تعداد استنادات و سایر شاخص های دانشگاهی است . فهرست اسامی دانشگاهها در صفحه اول این سامانه بر اساس شاخص h-index  آن ها که روزانه استخراج می شود، مرتب گردیده است.

 

نظر
لینک مطلب :