اخبار اخبار

«بازگشت

سامانه نوپا وزارت بهداشت راه اندازی شد

سامانه نوپا وزارت بهداشت، research.ac.ir برای دسترسی به اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران راه اندازی شد.

برای اطلاعات از عملکرد سامانه های نوپا اینجا را کلیک کنید.

بعدی
نظر
لینک مطلب :