اخبار اخبار

«بازگشت

آغاز ثبت نام بن کارت های خرید نمایشگاه کتاب

 

ثبت نام بن کارتهای نمایشگاه کتاب از 31 فروردین تا 7 اردیبهشت و از طریق سامانه bon.tibf.ir  برای متقاضیان امکان پذیر است .

دانشجویان از 31 فروردین تا 3 اردیبهشت

دانش آموزان از 2تا 5 اردیبهشت

استادان از 5 تا 7 اردیبهشت

نظر
لینک مطلب :